menu

CÔNG NGHỆ AI TẠI MONEYCAT

1. Giọng nói thông minh

Bao gồm nhận dạng giọng nói, nghe hiểu ý nghĩa, tổng hợp giọng nói và công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong dịch vụ CSKH thông minh, thẩm đỉnh thông minh, tư vấn đầu tư thông minh....

2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Dựa trên công nghệ máy học nâng cao và cac thuật toán học sâu, công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên có khả năng hiểu ngữ pháp, phân tích ngữ nghĩa, hiểu ý nghĩa của văn bản tiếng Việt, nhận dạng cảm xúc, thẩm định nội dung văn bản,…

3. Công nghệ nhận dạng hình ảnh

Dựa trên việc khám phá, nghiên cứu công nghệ thuật toán học sâu hình ảnh và video tiên tiến thông qua việc nghiên cứu phân loại hình ảnh, phát hiện mục tiêu, phân đoạn hình ảnh, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng văn bản, trích xuất khung hình khóa video,…. Giúp cung cấp kết quả nhận dạng thông minh, nhanh chóng, đáng tin cậy để ngăn chặn, chống gian lận, xác minh danh tính.

4. Machine Learning (Công nghệ máy học)

Công nghệ máy học, nghiên cứu cách máy tính mô phỏng hoặc thực hiện các hành vi học tập của con người để thu nhận kiến ​​thức hoặc kỹ năng mới và tổ chức lại cấu trúc kiến ​​thức hiện có để liên tục cải thiện tính năng tự thân. Đây là cốt lõi của AI, là cách cơ bản để làm cho máy tính trở nên thông minh hơn.